Сапа саласындағы саясат

“ALT Sound+” ЖШС басшылығы клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасы жабдықтарды прокатқа және жалға беру нарығында компанияның бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткіші болып табылады, сонымен қатар  кәсіпорынның экономикалық жағдайын жақсартудың негізі болып табылады деп есептейді.

Компанияның сапа саласындағы мақсаттарына келесілер кіреді:

  1. Біріктірілген менеджмент жүйесін ұдайы жақсартуды, оның нәтижелілігіне жетуді қамтамасыз ету.
  2. Кадр құрамын және уәждемені күшейту – әрбір жұмыс орнында қызметкерлердің жеке жауапкершілігі мен құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін.
  3. Компанияның техникалық базасын жоспарлы дамыту, музыкалық, жарық түсіру және бейне жабдықтарының прокаты бойынша нарықтың заманауи беталыстарына сәйкес компания қызметтерінің сапа деңгейін сақтау үшін техникалық жабдықтарды және құрал-саймандарды сатып алу.
  4. Біздің жеткізушілердің және серіктестердің материалдар мен қызметтердің сапасына кепілдік беру жөніндегі өз міндеттерін орындауын үнемі бақылау. Алақол компанияларға қызмет көрсету мүмкіндігін бермеу.

Компания қойылған мақсаттарға жету үшін өз қызметін келесі қағидалардың негізінде жүргізеді:

Компанияның басшылығы сапа саласындағы Саясатты жүзеге асыру үшін және келесі міндеттемелерді орындау үшін жауапкершілікті өз мойнына алады:

Біз көрсетілетін қызметтердің сапасы Тапсырыс берушінің компаниямызды таңдап, тұрақты клиентіміз болып қалуының негізгі себебі деп есептейміз.